HİKAYEMİZ

2013 yılında faaliyete geçmiş, ambalaj sektörünün farklı alanlarında uzmanlaşmış ekibiyle Türkiye’de teknik paketleme ve ambalaj malzemeleri üzerine danışmanlık veren ilk ve tek şirketiz.

Ana hedefimiz; ortak projeler yürüttüğümüz müşterilerimizin teknik paketleme proseslerinde ve malzeme kullanımında verimliği artırarak maliyet avantajı sağlamak ve paketleme ile ilgili her türlü sorunun çözümünde müşterilerimize destek olmaktır.

Misyonumuz; müşterilerimize özel, yenilikçi, sürdürülebilir ve ekonomik ambalaj çözümleri sunarak, sektörde kalite standartlarını belirlemek ve operasyonel verimliliği artırarak her projede değer yaratmaktır.

Vizyonumuz; ambalaj malzemesi kullanımında, müşteri memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutarak ve dijital dönüşümü liderliğimizle şekillendirerek, global düzeyde tanınan ve tercih edilen bir marka olmaktır.

Değerlerimiz; adalet, hoşgörü, şeffaflık, kalite ve sürekli gelişimdir. İş ilişkilerimizde ve karar süreçlerimizde herkese eşit ve adil bir şekilde davranırız.

Farklılıklara saygı gösterir, çeşitliliği kucaklar ve iş birliği içinde hoşgörü ortamını teşvik ederek iş süreçlerimizi yönlendiririz. Paydaşlarımızla açık iletişim ve şeffaf iş süreçleri oluşturarak güvenilir bir ortam sağlarız. Ürün ve hizmetlerimizde mükemmelliği hedefleyerek ve sürekli iyileştirme anlayışıyla kalite standartlarını yükseltiriz. İş süreçlerimizi ve yeteneklerimizi sürekli iyileştirerek ve öğrenmeyi teşvik ederek, dinamik bir organizasyon olma yolunda ilerliyoruz.

EKİBİMİZ
Tülin Kalyoncu
Tülin Kalyoncu

Kurucu Ortak

Mehmet Tüzünalper
Mehmet Tüzünalper

Kurucu Ortak

Ali Emre Özcan
Ali Emre Özcan

Proje Asistanı

Aybar Bora Arslan
Aybar Bora Arslan

Danışman

Aykut Aksoy
Aykut Aksoy

Danışman

Cem Çağlar
Cem Çağlar

Danışman

Çetin Baysal
Çetin Baysal

Danışman

Ebru K. Bozyazı
Ebru K. Bozyazı

Danışman

Elif Mıhlaç
Elif Mıhlaç

Satın Alma

Funda Coşkun
Funda Coşkun

Danışman

Tülay Yıldırım
Tülay Yıldırım

Danışman

Tülin Çetinkaya
Tülin Çetinkaya

Finans

Uğur Kalyoncu
Uğur Kalyoncu

Danışman

İŞ ORTAKLARIMIZ

TEAM CONSULTING Ltd., yaklaşık 40 yıllık deneyimin birikimleri üzerine kurulmuş, iş hayatının etik değerler çerçevesinde ve profesyonel çalışma ortamı sağlanarak sürdürülmesi gerektiği anlayışı ile yola çıkmış, genç, vizyoner ve stratejik bir Danışmanlık Şirketidir. Team Consulting , Sektör ve Ülke ayırımı yapmaksızın tüm ticari ve sanayi kuruluşlarına global ölçekte hizmet vermektedir.

-Genel Yönetim Danışmanlığı
-Yatırım Danışmanlığı
-M&A
-Dış Ticaret“Yazılım yoluyla yenilik”

Multiscience GmbH, 1986 yılından bu yana sanayi, ticaret ve lojistik hizmet sağlayıcılarının ihtiyaçlarına göre tasarlanmış yenilikçi, modüler planlama ve optimizasyon yazılımları sunmaktadır. İyi tasarlanmış, akıllı yazılım sistemleri sayesinde bu alanlardaki uluslararası müşterilerin ambalaj geliştirme, paletlerin depolama alanı, her türlü nakliye vasıtalarının koli/palet yüklemeleri konularındaki sorunlarını optimal olarak çözümlemektedir.

Bilgisayar Destekli Lojistik üzerine hazırlanan özel yazılım sistemleri dünya çapında paletleme ve toplama sistemlerini kontrol etmek için kullanılmaktadır. Müşterilerimiz, yazılım sistemlerimizle kalıcı maliyet tasarrufu yanında rekabet avantajları elde ettiklerini ifade etmektedirler. Sistem için yapılan yatırım maliyeti bu sayede çok kısa bir sürede geri kazanılmaktadır.


''Yenilikçi açma, güçlendirme bant uygulamaları''

H.B. Fuller'de inovasyonun kalbi yeni bir ürünün yaratılması, mevcut ürünün iyileştirilmesi ve bir ürünün üretilmesi için yeni bir yöntemin geliştirilmesidir. Bu anlayış müşteri odaklı yenilikçiliği gerektirir.

Kolilerin açma yöntemi ve farklı amaçlarla mukavemet arttırmak, el tutma yerlerinin kopmasını engellemek, dışa doğru esnemeleri (bulging) önlemek ve hatta tutma sapı olarak kullanmak gibi birçok farklı fonksiyonda yenilikçi çözümler üreten H.B. Fuller ile Tutkal Kaplanmış Çözümler (ACS, Adhesive Coated Solutions) uygulamalarının geliştirilmesinde iş birliği yapıyoruz.


“E-Dönüşüm Platformunuz”

30 seneyi aşan Endüstriyel Yazılımlar, Otomasyon, Teknoloji, Entegrasyon, Eğitim ve Danışmanlık deneyimlerine sahip olan firma, Endüstri 4.0 devriminin gereklerini ve Dijital Dönüşüm projelerinin başarısını artırmak için; Mevcut Durum Analizi çalışmasıyla başlayıp, Dijital Dönüşüm Stratejik Yol Haritasını oluşturmaya, firmaların Dijital Kurum Karnesini ortaya koyduktan sonra öncelikli ve önemli projelerinden başlayarak başarılı bitirişlerle Dijital Yolculuğu güvence altına alacak firma kültürünü sürdürülebilir kılmaya odaklanmıştır.

Hedef, ele alınan tüm projelerde insanı, organizasyonu ve süreçleri unutmadan, akıllı ve verimli teknolojik çözümlerle katma değeri artıracak iş birliğine açık, değişime ayak uydurabilen, esnek, şeffaf, veriye dayalı kararlar alan, müşteri odaklı, çevik ve yeni bir iş modelini oluşturmaktır.

REFERANSLARIMIZ
KARİYER
Gizlilik Sözleşmeleri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

Mat Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Mat Ambalaj”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel bilgileriniz Mat Ambalaj tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;
(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,
ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

A) Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz
Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);
1. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
2. bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
3. talep/şikayetlerin takibi,
4. iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
5. yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
6. internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

B) Müşterilerimiz
Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri);
1. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
2. finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
3. iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
4. lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
5. mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
6. mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
7. pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
8. sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
9. yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
10. saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
11. risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
12. firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
13. iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

C) Potansiyel Müşterilerimiz
Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri;
1. mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
2. sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
3. pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

D) Tedarikçi Çalışanımız
Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri;
1. iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
2. iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
3. tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
4. lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
5. faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

E) Tedarikçi Yetkilimiz
Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri;
1. iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
2. mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
3. finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
4. sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?
Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz, Mat Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;
(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?
a) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
b) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
c) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
d) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
e) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?
Mat Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

6) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Mat Ambalaj’a ait “https://matpack.net/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Mat Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres: Barbaros Mh. Al Zambak Sk. No:2/298, 34746 Ataşehir - İstanbul / Türkiye

Mail: kvkk@matpack.net