Mat Ambalaj’ı arayanların paylaşmış olduğu ad, soyad, telefon numarası ve ses kaydı kişisel
verileri;
(I) arayan kişiye doğru hitap edebilmek,
(II) aramanın teyidi,
(III) ileride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
(IV) hizmet kalitesi takibi,
(V) ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili size bilgi verebilmek,
amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması”
hukuki sebebine bağlı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup sadece hukuki
uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır. Kanun’un ilgili
kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları” Tebliğine göre Mat Ambalaj’ın Barbaros Mh. Al Zambak Sk.
No:2/298 Ataşehir/İSTANBUL adresine iletebilirsiniz.