VAKA ANALİZİ

Gıda & İçecek Sektörü İyileştirmesi

Müşteri Sorunu:

Müşteri, birincil ve ikincil ambalaj malzemelerindeki maliyetleri düşürmek, stok yönetimini optimize etmek ve tedarik zinciri süreçlerindeki etkinliği artırmak istiyordu. Aynı zamanda, sürdürülebilirlik ve kalite konularında da iyileştirmeler hedefleniyordu.

Ambalaj Maliyet İyileştirme

Çözüm Aşamaları:

1. Birincil Ambalaj Malzemelerinin Yeniden Yapılandırılması: MAT Ambalaj Çözümleri, müşterisinin ürünlerine uygun daha ekonomik ve sürdürülebilir birincil ambalaj malzemeleri sağlamak üzere tedarikçi ağını gözden geçirmiş, maliyetleri düşürerek sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamıştır.

2. İkincil Ambalaj Malzemelerinin Yeniden Yapılandırılması: İkincil ambalaj malzemeleri üzerinde yapılan analizler sonucunda, daha dayanıklı ve çevre dostu malzemeler seçilmiştir. Bu tercih, ürünlerin nakliye ve depolama süreçlerinde dayanıklılığı artırarak hasarları minimize etmiştir.

3. Alternatif Tedarikçi Sunumu: MAT Ambalaj Çözümleri, müşterisine alternatif tedarikçi önerileri sunarak rekabetçi fiyatlar ve kalite garantisi ile iş birliklerini artırmıştır. Bu adım, tedarik zincirindeki bağımlılığı azaltmış ve maliyet etkinliğini artırmıştır.

4. Satın Alma Strateji Değişikliği: Yerel ve global tedarikçilerle yapılan görüşmeler sonucunda, daha esnek ve rekabetçi satın alma stratejileri belirlenmiştir. Bu stratejiler, maliyetleri düşürerek müşterinin bütçe hedeflerine uygun çözümler sunmuştur.

5. Kritik Stok Seviyelerinin Belirlenmesi ve Acil/Yedek Plan: MAT Ambalaj Çözümleri, etkili bir stok yönetimi stratejisi belirleyerek kritik stok seviyelerini tespit etmiş ve acil durum ve yedek planlarını oluşturmuştur. Bu, tedarik zinciri sürekliliğini artırmıştır.

6. Tedarik Zinciri Uygulamalarında Kayıp Eliminasyonu: Verimli envanter yönetimi ve otomatik sipariş süreçleri gibi tedarik zinciri uygulamalarında yapılan iyileştirmelerle kayıp miktarları minimize edilmiştir.

7. Negatif Denge Envanteri Uygulaması: MAT Ambalaj Çözümleri, negatif denge envanteri uygulamasını başlatarak, fazla üretim ve envanter maliyetlerini önlemiştir.

8. Ödeme Vadesi Ötelenmesi: Tedarikçi ilişkileri yönetimi kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda ödeme vadesi ötelenmiş, müşteri likiditesi artırılmıştır.

9. Malzeme Kalite Sistemi ve Kontrol Uygulamaları: Gıda güvenliği ve kalite standartlarına uygun malzemelerin kullanımını sağlamak amacıyla malzeme kalite sistemi ve kontrol uygulamaları güçlendirilmiştir.

10. Özellik ve Renk Kontrol Sistemi Uygulamaları: Ürün ambalajlarının özellik ve renk uyumunu sağlamak adına geliştirilen kontrol sistemleri ile kalite standardı artırılmıştır.

11. Genel Tedarik Zinciri Geliştirmeleri: Tüm bu adımlar, genel olarak tedarik zinciri süreçlerini iyileştirerek müşterinin operasyonel etkinliğini artırmış ve rekabet avantajını güçlendirmiştir.

Kazanımlar: MAT Ambalaj Çözümleri'nin Gıda & İçecek sektöründeki müşterisi için gerçekleştirdiği bu iyileştirmeler, maliyetleri düşürmüş, verimliliği artırmış ve sürdürülebilirlik hedeflerine uygun çözümler sunmuştur. Tedarik zinciri süreçlerindeki bu dikkatli iyileştirmeler, müşterinin sektördeki rekabet gücünü güçlendirmiş ve uzun vadeli başarı sağlamıştır.

Müşteri Sorunu:

Müşteri, ambalaj maliyetlerini minimize etmek ve çevre atık giderlerini azaltmak istiyordu. Aynı zamanda, ambalajın ürünleri güvenli bir şekilde tutmasını sağlamak için etkili bir çözüm arayışındaydı.

Tutkal Kullanım İyileştirme

Çözüm Aşamaları:

1. Ambalaj Maliyetinin Optimize Edilmesi: MAT Ambalaj Çözümleri, mevcut ambalaj tasarımını inceleyerek ve daha ekonomik malzemeler kullanarak ambalaj maliyetlerini optimize etmeyi hedefleyen bir strateji oluşturmuştur.

2. Çevre Atık Giderlerinin Azaltılması: Çevre dostu malzemelerin kullanımını teşvik eden bir yaklaşım benimseyen MAT Ambalaj Çözümleri, geri dönüşüme uygun ve az atık oluşturan ambalaj alternatifleri üzerinde çalışarak, çevre atık giderlerini minimize edecek şekilde sürdürülebilir ambalaj çözümleri sunmayı amaçlamıştır.

3. Başlık Değişikliği ve Noktasal Tutkal Atımına Geçiş: MAT Ambalaj Çözümleri, çizgisel tutkal atımından noktasal atıma geçerek daha az tutkal kullanımıyla daha dirençli tutunma sağlayan bir strateji oluşturmuş ve bu değişiklik sayesinde hem malzeme tasarrufu hem de daha güçlü ambalaj elde edilmiştir.

4. Direnci Artırılmış Tutkal Formülasyonu: Noktasal tutkal atımına geçişle birlikte, MAT Ambalaj Çözümleri daha dirençli tutunma sağlamak amacıyla yeni bir tutkal formülasyonu geliştirmiştir. Bu gelişim, ürünlerin taşınması ve depolanması sırasında daha güvenli bir ambalaj sağlamıştır.

Kazanımlar: MAT Ambalaj Çözümleri'nin gerçekleştirdiği bu iyileştirmeler, müşterisinin hem maliyet etkinliğinin artırmasına hem de çevresel sürdürülebilirliğinin güçlenmesine katkı sağlamıştır. Optimize edilmiş ambalaj tasarımı, müşterinin ürünlerini güvenli bir şekilde paketleyerek hasar riskini minimize etmiş ve çevre dostu malzemelerin kullanımı, atık giderlerini azaltmıştır.