VAKA ANALİZİ

Kişisel & Ev Ürünleri Sektörü İyileştirmesi

Müşteri Sorunu:

Müşteri, ambalaj süreçlerindeki verimliliği artırmak ve ürün sunumunu optimize etmek istiyordu. Kapak, şişe, koli, etiket tasarımı ve palet yerleşimi gibi unsurlarda standardizasyon eksikliği ve verimsizlik yaşanıyordu.

Maliyet İyileştirme

Çözüm Aşamaları:

1. Standardizasyon ve Onaylı Tedarikçi Uygulaması: MAT Ambalaj Çözümleri, müşterisinin ihtiyaçlarını analiz ederek standart ürün ve tasarım önerileri sunmuştur. Ayrıca, onaylı tedarikçi ağını genişleterek kaliteli hammadde teminini garanti altına almıştır. Bu adım, süreçteki belirsizlikleri azaltarak üretim sürekliliğini artırmıştır.

2. Tasarım ve Spekt Analizi: Kapak, şişe, koli ve etiket tasarımları üzerinde yapılan detaylı analizler sonucunda, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren optimize edilmiş tasarımlar geliştirilmiştir. Spekt analizi sayesinde renk uyumu ve baskı kalitesi standartları belirlenmiş, marka bütünlüğü güçlendirilmiştir.

3. Alternatif Koli ve Palet Yerleşimi: MAT Ambalaj Çözümleri, ürün paketleme süreçlerinde daha etkili bir palet ve koli yerleşimi stratejisi geliştirmiştir. Bu strateji, depolama kapasitesini optimize ederek nakliye maliyetlerini düşürmüş ve çevresel etkiyi minimize etmiştir.

4. Sürdürülebilirlik Odaklı Değişimler: Ambalaj malzemelerinde sürdürülebilir alternatiflere geçiş ve geri dönüşüme yönelik projeler, MAT Ambalaj Çözümleri'nin müşterisinin çevresel hedeflerine katkı sağlamıştır.

Kazanımlar: MAT Ambalaj Çözümleri'nin müşterisi için gerçekleştirdiği bu iyileştirmeler, operasyonel verimliliği artırmış, maliyetleri düşürmüş ve müşterinin sürdürülebilirlik hedeflerine uygun çözümler sunmuştur. Standardizasyon, tasarım optimizasyonu ve sürdürülebilirlik odaklı değişimler, müşterinin rekabet avantajını güçlendirmiş ve marka imajını iyileştirmiştir.

Müşteri Sorunu:

Müşteri, ürünlerinin ambalaj maliyetlerini minimize etmek, mağaza teşhiri ve depolama verimliliğini artırmak istiyordu. Aynı zamanda, sevkiyat süreçlerini daha etkin hale getirerek kamyon başına daha fazla ürün yükleyebilmek hedefleniyordu.

Maliyet İyileştirme

Palet Verimlilik Artışı

Çözüm Aşamaları:

1. Optimum Ambalaj Maliyeti: MAT Ambalaj Çözümleri, müşterisinin ürün özellikleri, talepleri ve ambalaj malzemesi maliyetleri dikkate alınarak yeni bir ambalaj tasarımı oluşturmuştur. Bu tasarım, hem maliyet etkinliğini artırmak hem de ürünleri güvenli bir şekilde paketlemek amacıyla geliştirilmiştir.

2. Teşhirde Kolaylık: Ambalaj tasarımı, mağaza teşhirine uygun olarak revize edilmiştir. Ürünlerin kolaylıkla görünebilir ve ulaşılabilir olması, tüketici çekimini artırmak amacıyla ön planda tutulmuştur.

3. Palet ve Sevkiyat Verimliliği: MAT Ambalaj Çözümleri, ürünlerin palet ve sevkiyat süreçlerini optimize etmek için yeni bir paletleme tasarımı geliştirmiştir. Böylece, kamyon başına daha fazla ürün yüklenmesine olanak tanıyarak lojistik verimliliği artırmıştır.

Kazanımlar: MAT Ambalaj Çözümleri'nin gerçekleştirdiği iyileştirmeler, müşterinin ambalaj maliyetlerini düşürmüş, mağaza teşhirini optimize etmiş ve lojistik verimliliği artırmıştır. Yeni ambalaj tasarımı, hem ürünleri koruma hem de daha az malzeme kullanarak sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamıştır.