VAKA ANALİZİ

Mobilya &Tekstil Sektörü İyileştirmesi

Müşteri Sorunu:

Müşteri, özellikle yatak ürünlerinin taşınması sırasında yaşanan hasarları minimize etmek ve tüketiciye kusursuz bir ürün teslimatı sağlamak istiyordu. Ambalaj malzemesinin taşıma, kopma ve delinme mukavemeti optimum düzeyde olmalıydı.

Maliyet İyileştirme

Çözüm Aşamaları:

1. Ambalaj Standartlarının Belirlenmesi: MAT Ambalaj Çözümleri, müşterisinin ürün gamını detaylı bir şekilde inceleyerek ambalaj standartlarını belirlemiştir. Bu standartlar, ürünün boyutları, ağırlığı, özellikleri ve taşıma süreçleri göz önüne alınarak oluşturulmuştur.

2. Yeni Formülasyon Oluşturarak Optimum Kalınlık Belirlenmesi: Yatakların hasarsız taşınabilmesi için ambalaj malzemesinin formülasyonu gözden geçirilmiştir. MAT Ambalaj Çözümleri, yeni bir formülasyon geliştirerek kolay taşıma, kopma ve delinme mukavemetlerine uygun optimum kalınlık belirlemiştir.

3. Mukavemet Testleri ve Taşıma Simülasyonları: Yeni formülasyon ve belirlenen kalınlık için mukavemet testleri ve taşıma simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Bu testler, ambalajın ürünü etkili bir şekilde koruyup korumadığını değerlendirmek adına yapılmıştır.

4. Ambalaj Tasarımında Kolay Taşıma Özellikleri: Ambalaj tasarımında, lojistik süreçlerde kolay taşınabilirlik özellikleri göz önünde bulundurularak; tutma yerleri, taşıma sırasında oluşabilecek potansiyel hasarları minimize etmek amacıyla stratejik noktalara yerleştirilmiştir.

Kazanımlar: MAT Ambalaj Çözümleri'nin gerçekleştirdiği iyileştirmeler, müşterinin yatak ürünlerini tüketiciye hasarsız bir şekilde ulaştırabilmesini sağlamıştır. Yeni formülasyon ve belirlenen kalınlık sayesinde ambalaj, taşıma sırasında yaşanabilecek darbelere ve etkilere karşı yüksek mukavemet göstermektedir.